Образци на заявления

1.При изгубен/откраднат/повреден/унищожен документ за самоличност ЛИЧНА КАРТА- Образец № 1 2.При изгубен/откраднат/повреден/унищожен документ за самоличност ЛИЧЕН (ЗЕЛЕН) ПАСПОРТ – Образец № 2 3.Когато няма издавана лична карта/личен(зелен) паспорт – Образец № 3 4.Лична карта с изтекъл срок – Образец № 4