Списъци на одобрените преброители, контрольори, резерви и придружители

Уважаеми дами и господа, Общинската преброителна комисия за община Павел баня, област Стара Загора приключи процедурата по набиране и подбор на кандидатите за преброители и контрольори за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година. В тази връзка, оповестяваме списъците на одобрените преброители, контрольори, резерви и придружители за община Павел баня. […]