Цени на билетите за междуградските автобуси

1 – КАЗАНЛЪК – Дунавци – 1.80лв. – 2 – КАЗАНЛЪК – разкл.Д.Сахране – 2.40лв. – 3 – КАЗАНЛЪК – ракл.Павел баня – 2.60лв. – 4 – КАЗАНЛЪК – Павел баня – 3.40лв. – 5 – КАЗАНЛЪК – Габарево – 4.00лв. – 6 – КАЗАНЛЪК – Търничене – 4.00лв. – 7 – КАЗАНЛЪК – Тъжа […]

Мандатна програма на Кмета на общината 2019-2023г.

П р о г р а м а  з а  у п р а в л е н и е (мандат 2019-2023г.) ИСА ЕМИН БЕСООЛУ Кмет на Община Павел баня ВИЗИЯ ЗА МАНДАТ 2019-2023 г. Кметът на Община Павел баня ще работи ЗА хората и С хората. Ясно и прозрачно управление на публични средства и […]

Разписание на автобусите по време на извънредното положени

Промяна в разписанието на автобусите НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Кметът Иса Бесоолу и Общинският кризисен щаб приеха предложението на „Детелина-Дрита“, от утре, 26.03.2020 г. автобусите от понеделник до неделя да се движат по следното разписание

За всички ЗАВЪРНАЛИ се ОТ ЧУЖБИНА

Уважаеми съграждани, Напомням, че всеки, ЗАВЪРНАЛ се ОТ ЧУЖБИНА в гр. Павел баня или в някое от населените места в общината, е длъжен ДА УВЕДОМИ НЕЗАБАВНО съответния кмет/кметски наместник (най-добре по тел.), след което да попълни ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, предоставен му от същия кмет или кметски наместник. Моля, ПАВЕЛБАНЦИ, да бъдете бдителни и, когато имате информация […]

Информация на основание чл.71 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени да обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите. 2019г.

2019
  • 1
  • 2