За всички ЗАВЪРНАЛИ се ОТ ЧУЖБИНА

Уважаеми съграждани, Напомням, че всеки, ЗАВЪРНАЛ се ОТ ЧУЖБИНА в гр. Павел баня или в някое от населените места в общината, е длъжен ДА УВЕДОМИ НЕЗАБАВНО съответния кмет/кметски наместник (най-добре по тел.), след което да попълни ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, предоставен му от същия кмет или кметски наместник. Моля, ПАВЕЛБАНЦИ, да бъдете бдителни и, когато имате информация […]

  • 1
  • 2