1 – КАЗАНЛЪК – Дунавци – 1.80лв. –
2 – КАЗАНЛЪК – разкл.Д.Сахране – 2.40лв. –
3 – КАЗАНЛЪК – ракл.Павел баня – 2.60лв. –
4 – КАЗАНЛЪК – Павел баня – 3.40лв. –
5 – КАЗАНЛЪК – Габарево – 4.00лв. –
6 – КАЗАНЛЪК – Търничене – 4.00лв. –
7 – КАЗАНЛЪК – Тъжа – 4.20лв. –
8 – КАЗАНЛЪК – Александрово – 4.20лв. –
9 – КАЗАНЛЪК – Манолово – 4.20лв. –
10 – КАЗАНЛЪК – Осетеново – 4.60лв. –
11 – Дунавци – разкл.Д.Сахране – 1.00лв. –
12 – Дунавци – ракл.Павел баня – 1.60лв. –
13 – Дунавци – Павел баня – 1.60лв. –
14 – Дунавци – Габарево – 2.40лв. –
15 – Дунавци – Търничене – 2.40лв. –
16 – Дунавци – Тъжа – 2.80лв. –
17 – Дунавци – Александрово – 3.00лв. –
18 – Дунавци – Манолово – 3.40лв. –
19 – Дунавци – Осетеново – 3.60лв. –
20 – разкл.Д.Сахране – ракл.Павел баня – 1.00лв. –
21 – разкл.Д.Сахране – Павел баня – 1.20лв. –
22 – разкл.Д.Сахране – Габарево – 1.80лв. –
23 – разкл.Д.Сахране – Търничене – 2.00лв. –
24 – разкл.Д.Сахране – Тъжа – 2.20лв. –
25 – разкл.Д.Сахране – Александрово – 2.60лв. –
26 – разкл.Д.Сахране – Манолово – 3.00лв. –
27 – разкл.Д.Сахране – Осетеново – 3.40лв. –
28 – ракл.Павел баня – Павел баня – 1.00лв. –
29 – ракл.Павел баня – Габарево – 1.40лв. –
30 – ракл.Павел баня – Търничене – 2.00лв. –
31 – ракл.Павел баня – Тъжа – 1.80лв. –
32 – ракл.Павел баня – Александрово – 2.60лв. –
33 – ракл.Павел баня – Манолово – 3.00лв. –
34 – ракл.Павел баня – Осетеново – 3.40лв. –
35 – Павел баня – Габарево – 2.00лв. –
36 – Павел баня – Търничене – 2.60лв. –
37 – Павел баня – Тъжа – 2.60лв. –
38 – Павел баня – Александрово – 3.40лв. –
39 – Павел баня – Манолово – 3.40лв. –
40 – Павел баня – Осетеново – 3.60лв. –
41 – Габарево – Търничене – 1.20лв. –
42 – Габарево – Тъжа – 1.60лв. –
43 – Габарево – Александрово – 1.80лв. –
44 – Габарево – Манолово – 1.80лв. –
45 – Габарево – Осетеново – 2.00лв. –
46 – Търничене – Тъжа – 1.40лв. –
47 – Търничене – Александрово – 1.80лв. –
48 – Търничене – Манолово – 1.80лв. –
49 – Търничене – Осетеново – 2.00лв. –
50 – Тъжа – Александрово – 1.60лв. –
51 – Тъжа – Манолово – 1.60лв. –
52 – Тъжа – Осетеново – 1.80лв. –
53 – Александрово – Манолово – 1.60лв. –
54 – Александрово – Осетеново – 1.80лв. –
55 – Манолово – Осетеново – 1.40лв. –
56 – Осетеново – Манолово – 1.40лв. –
57 – Осетеново – Александрово – 1.80лв. –
58 – Манолово – Александрово – 1.60лв. –
59 – Осетеново – Тъжа – 1.80лв. –
60 – Манолово – Тъжа – 1.60лв. –
61 – Александрово – Тъжа – 1.60лв. –
62 – Осетеново – Търничене – 2.00лв. –
63 – Манолово – Търничене – 1.80лв. –
64 – Александрово – Търничене – 1.80лв. –
65 – Тъжа – Търничене – 1.40лв. –
66 – Осетеново – Габарево – 2.00лв. –
67 – Манолово – Габарево – 1.80лв. –
68 – Александрово – Габарево – 1.80лв. –
69 – Тъжа – Габарево – 1.60лв. –
70 – Търничене – Габарево – 1.20лв. –
71 – Осетеново – Павел баня – 3.60лв. –
72 – Манолово – Павел баня – 3.40лв. –
73 – Александрово – Павел баня – 3.40лв. –
74 – Тъжа – Павел баня – 2.60лв. –
75 – Търничене – Павел баня – 2.60лв. –
76 – Габарево – Павел баня – 2.00лв. –
77 – Осетеново – ракл.Павел баня – 3.40лв. –
78 – Манолово – ракл.Павел баня – 3.00лв. –
79 – Александрово – ракл.Павел баня – 2.60лв. –
80 – Тъжа – ракл.Павел баня – 1.80лв.
81;Търничене;ракл.Павел баня;2.00лв.;
82;Габарево;ракл.Павел баня;1.40лв.;
83;Павел баня;ракл.Павел баня;1.00лв.;
84;Осетеново;разкл.Д.Сахране;3.40лв.;
85;Манолово;разкл.Д.Сахране;3.00лв.;
86;Александрово;разкл.Д.Сахране;2.60лв.;
87;Тъжа;разкл.Д.Сахране;2.20лв.;
88;Търничене;разкл.Д.Сахране;2.00лв.;
89;Габарево;разкл.Д.Сахране;1.80лв.;
90;Павел баня;разкл.Д.Сахране;1.20лв.;
91;ракл.Павел баня;разкл.Д.Сахране;1.00лв.;
92;Осетеново;Дунавци;3.60лв.;
93;Манолово;Дунавци;3.40лв.;
94;Александрово;Дунавци;3.00лв.;
95;Тъжа;Дунавци;2.80лв.;
96;Търничене;Дунавци;2.40лв.;
97;Габарево;Дунавци;2.40лв.;
98;Павел баня;Дунавци;1.60лв.;
99;ракл.Павел баня;Дунавци;1.60лв.;
100;разкл.Д.Сахране;Дунавци;1.00лв.;
101;Осетеново;КАЗАНЛЪК;4.60лв.;
102;Манолово;КАЗАНЛЪК;4.20лв.;
103;Александрово;КАЗАНЛЪК;4.20лв.;
104;Тъжа;КАЗАНЛЪК;4.20лв.;
105;Търничене;КАЗАНЛЪК;4.00лв.;
106;Габарево;КАЗАНЛЪК;4.00лв.;
107;Павел баня;КАЗАНЛЪК;3.40лв.;
108;ракл.Павел баня;КАЗАНЛЪК;2.60лв.;
109;разкл.Д.Сахране;КАЗАНЛЪК;2.40лв.;
110;Дунавци;КАЗАНЛЪК;1.80лв.;
111;Казанлък;Дунавци;1.80лв.;
112;Казанлък;Разкл.Д.Сахране;2.40лв.;
113;Казанлък;Разкл-Г.Сахране;2.40лв.;
114;Казанлък;Асен;3.00лв.;
115;Казанлък;Скобелево;3.00лв.;
116;Дунавци;Разкл.Д.Сахране;1.00лв.;
117;Дунавци;Разкл-Г.Сахране;1.20лв.;
118;Дунавци;Асен;1.20лв.;
119;Дунавци;Скобелево;1.80лв.;
120;Разкл.Д.Сахране;Разкл-Г.Сахране;0.80лв.;
121;Разкл.Д.Сахране;Асен;1.00лв.;
122;Разкл.Д.Сахране;Скобелево;1.00лв.;
123;Разкл-Г.Сахране;Асен;1.00лв.;
124;Разкл-Г.Сахране;Скобелево;1.00лв.;
125;Асен;Скобелево;0.80лв.;
126;Скобелево;Асен;0.80лв.;
127;Скобелево;Разкл-Г.Сахране;1.00лв.;
128;Асен;Разкл-Г.Сахране;1.00лв.;
129;Скобелево;Разкл.Д.Сахране;1.00лв.;
130;Асен;Разкл.Д.Сахране;1.00лв.;
131;Разкл-Г.Сахране;Разкл.Д.Сахране;0.80лв.;
132;Скобелево;Дунавци;1.80лв.;
133;Асен;Дунавци;1.20лв.;
134;Разкл-Г.Сахране;Дунавци;1.20лв.;
135;Разкл.Д.Сахране;Дунавци;1.00лв.;
136;Скобелево;Казанлък;3.00лв.;
137;Асен;Казанлък;3.00лв.;
138;Разкл-Г.Сахране;Казанлък;2.40лв.;
139;Разкл.Д.Сахране;Казанлък;2.40лв.;
140;Дунавци;Казанлък;1.80лв.;
141;Павел баня;ж.п.гара Павел б.;1.00лв.;
142;Павел баня;Виден;1.00лв.;
143;Павел баня;Турия;1.00лв.;
144;ж.п.гара Павел б.;Виден;1.00лв.;
145;ж.п.гара Павел б.;Турия;1.00лв.;
146;Виден;Турия;1.00лв.;
147;Турия;Виден;1.00лв.;
148;Турия;ж.п.гара Павел б.;1.00лв.;
149;Виден;ж.п.гара Павел б.;1.00лв.;
150;Турия;Павел баня;1.00лв.;
151;Виден;Павел баня;1.00лв.;
152;ж.п.гара Павел б.;Павел баня;1.00лв.;
153;Павел баня;разкл.Павел б;1.00лв.;
154;Павел баня;Ракл.Д.Сахране;1.20лв.;
155;Павел баня;Долно Сахране;1.60лв.;
156;Павел баня;Горно Сахране;1.60лв.;
157;Павел баня;Асен;2.40лв.;
158;Павел баня;Скобелево;2.40лв.;
159;разкл.Павел б;Ракл.Д.Сахране;1.00лв.;
160;разкл.Павел б;Долно Сахране;1.00лв.;
161;разкл.Павел б;Горно Сахране;1.60лв.;
162;разкл.Павел б;Асен;1.60лв.;
163;разкл.Павел б;Скобелево;1.60лв.;
164;Ракл.Д.Сахране;Долно Сахране;0.80лв.;
165;Ракл.Д.Сахране;Горно Сахране;0.80лв.;
166;Ракл.Д.Сахране;Асен;1.00лв.;
167;Ракл.Д.Сахране;Скобелево;1.00лв.;
168;Долно Сахране;Горно Сахране;0.80лв.;
169;Долно Сахране;Асен;1.00лв.;
170;Долно Сахране;Скобелево;1.00лв.;
171;Горно Сахране;Асен;0.80лв.;
172;Горно Сахране;Скобелево;1.00лв.;
173;Асен;Скобелево;0.80лв.;
174;Скобелево;Горно Сахране;1.00лв.;
175;Асен;Горно Сахране;0.80лв.;
176;Скобелево;Долно Сахране;1.00лв.;
177;Асен;Долно Сахране;1.00лв.;
178;Горно Сахране;Долно Сахране;0.80лв.;
179;Скобелево;Ракл.Д.Сахране;1.00лв.;
180;Асен;Ракл.Д.Сахране;1.00лв.;
181;Горно Сахране;Ракл.Д.Сахране;0.80лв.;
182;Долно Сахране;Ракл.Д.Сахране;0.80лв.;
183;Скобелево;разкл.Павел б;1.60лв.;
184;Асен;разкл.Павел б;1.60лв.;
185;Горно Сахране;разкл.Павел б;1.60лв.;
186;Долно Сахране;разкл.Павел б;1.00лв.;
187;Ракл.Д.Сахране;разкл.Павел б;1.00лв.;
188;Скобелево;Павел баня;2.40лв.;
189;Асен;Павел баня;2.40лв.;
190;Горно Сахране;Павел баня;1.60лв.;
191;Долно Сахране;Павел баня;1.60лв.;
192;Ракл.Д.Сахране;Павел баня;1.20лв.;
193;разкл.Павел б;Павел баня;1.00лв.;