Уважаеми съграждани,
Напомням, че всеки, ЗАВЪРНАЛ се ОТ ЧУЖБИНА в гр. Павел баня или в някое от населените места в общината, е длъжен ДА УВЕДОМИ НЕЗАБАВНО съответния кмет/кметски наместник (най-добре по тел.), след което да попълни ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, предоставен му от същия кмет или кметски наместник.
Моля, ПАВЕЛБАНЦИ, да бъдете бдителни и, когато имате информация за пристигнали в община Павел баня от други страни лица, ДА СИГНАЛИЗИРАТЕ на тел.:112 или на тел.:04361/2267.
Нека бъдем ОТГОВОРНИ към собствено си ЗДРАВЕ и това на околните!