Детска градина ,,Синчец „ гр. Павел баня

Информация за контакт Детска градина ,,Синчец „ Гр. Павел баня, общ. Павел баня, ул. Христо Ботев” №15 Директор: Гергана Турлакова Тел.: 0888 63 66 77 E-mail: info-2410602@edu.mon.bg Обявления училищен плод Обявления 2019г, публикувано на 13.06.2019г.

Детска градина ,,Ален мак“ с. Търничени

Информация за контакт Детска градина „Ален мак“ с. Търничени, общ. Павел баня, ул. „Тъжа“ №16 Директор: Христина Иванова Тел.: 0889660049 e-mail: info-2410607@edu.mon.bg Обявления училищен плод Обявления 2019г, публикувано на 13.06.2019г.

Детска градина ,,Незабравка“ с. Тъжа

Информация за контакт Детска градина "Незабравка" С.Тъжа, общ. Павел баня, ул."Незабравка" номер 7 Директор: Лиляна Генева Телефон: 0886633106 E-mail: info-2410603@edu.mon.bg Обявления училищен плод Обявления 2019г, публикувано на 13.06.2019г.   Заповед за избран заявител Обявления 2019г, публикувано на 13.06.2019г.

Детска градина ,,Радост“ с. Скобелево

Информация за контакт Детска градина „Радост“ с. Скобелево, община Павел баня, ул. „Ген. Скобелев“ №11А Директор: Адрияна Христова Тел.: 0889660095, e-mail:  info-2410609@edu.mon.bg Обявления училищен плод Обявления 2019г, публикувано на 13.06.2019г.

Детска градина ,,Радост“ с. Осетеново

Информация за контакт Детска градина „Радост“ с. Осетеново, общ. Павел баня, ул. „Демокрация“ № 15 Директор: Надежда Димитрова Тел.: 0886622230 e-mail:  info-2410605@edu.mon.bg Обявления училищен плод Обявления 2019г, публикувано на 13.06.2019г.

Детска градина ,,Еделвайс“ с. Манолово

Информация за контакт Детска градина „Еделвайс“ с.Манолово, община Павел баня, ул.“Цар Симеон Велики“ №6 Директор: Веска Ангелова Тел.: 0886622533 e-mail:  info-2410604@edu.mon.bg Обявления училищен плод Обявления 2019г, публикувано на 13.06.2019г.

Детска градина ,,Детелина“ с. Горно Сахране

Информация за контакт Детска градина „Детелина“ с. Горно Сахране, общ. Павел баня, ул. „Розова долина № 12“ – основна сграда с. Долно Сахране, общ. Павел баня, ул. Христо Ботев № 4“ – филиал Директор: Петя Андреева Тел.: 088 668 8630, 088 779 0987; e-mail: info-2410608@edu.mon.bg Обявления училищен плод Обявления 2019г, публикувано на 13.06.2019г.

Детска градина ,,Славейче“ с. Габарево

Информация за контакт Детска градина „Славейче“ с. Габарево, общ. Павел баня, Ул.“Лефтер войвода „ № 9 Директор:Пепа  Петкова 0889660056 E-mail: info-2410601@edu.mon.bg Обявления училищен плод Обявления 2019г, публикувано на 13.06.2019г.

Детска градина ,,Дружба“ с. Александрово

Информация за контакт Детска градина "Дружба" с. Александрово, община Павел баня, ул. „Украина“ № 7 Директор: Полина Христова Тел.: 0897349287 e-mail: info-2410606@edu.mon.bg Обявления училищен плод Обявления 2019г, публикувано на 13.06.2019г.