Информация за контакт

Детска градина „Незабравка“

С.Тъжа, общ. Павел баня,

ул.“Незабравка“ номер 7

Директор: Лиляна Генева

Телефон: 0886633106

E-mail: info-2410603@edu.mon.bg

Обявления училищен плод

Обявления 2019г, публикувано на 13.06.2019г.

 

Заповед за избран заявител

Обявления 2019г, публикувано на 13.06.2019г.