Информация за контакт

Детска градина „Детелина“

с. Горно Сахране, общ. Павел баня, ул. „Розова долина № 12“ – основна сграда

с. Долно Сахране, общ. Павел баня, ул. Христо Ботев № 4“ – филиал

Директор: Петя Андреева

Тел.: 088 668 8630, 088 779 0987;

e-mail: info-2410608@edu.mon.bg

Обявления училищен плод

Обявления 2019г, публикувано на 13.06.2019г.