Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2020 (м. Април)

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2020 (м. Април) ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА –  Виж тук ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС –  Виж тук ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП –  Виж тук ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО […]

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2020 (Първо тримесечие)

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2020 (Първо тримесечие) ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА –  Виж тук ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства –  Виж тук

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2020 (м. Март)

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2020 (м. Март) ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА –  Виж тук ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС –  Виж тук ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП –  Виж тук ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО […]

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2020 (м. Февруари)

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2020 (м. Февруари) ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА –  Виж тук ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС –  Виж тук ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП –  Виж тук ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО […]

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2020 (м. Януари)

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2020 (м. Януари) ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА –  Виж тук ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС –  Виж тук ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП –  Виж тук ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО […]

Доклад по Проект за Бюджет 2020

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА ––––––––––––––––––––––––––––––- ул. „Освобождение“ № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. П А В Е Л Б А Н Я ДОКЛАД ОТ ИСА БЕСООЛУ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОТНОСНО : ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ЗА 2020Г. Съгласно […]

Проект за Бюджет 2020

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ул. „Освобождение“ № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2020 Г. НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ 1.1.По приходите в размер на 15 470 45лв.,съгласно Приложение № 1,както следва:   Наименование на приходите бюджет 2020 1.Държавни приходи 1.1.Обща субсидия за делегираните от държавата дейности […]