Продажба на МПС – автобус

О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я ОБЛАСТ  СТАРА ЗАГОРА   Препис – извлечение от Заповед № РД-15-178/ 21.09.2020 г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.2 т.1  и чл.74, ал.1 от НРПУРОИ по  чл.8, ал.2  от ЗОС, в изпълнение […]

Продажба на поземлен имот с. Горно Сахране

О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я ОБЛАСТ  СТАРА ЗАГОРА   Препис – извлечение от Заповед № РД-15-181/ 21.09.2020 г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1 т.1  и чл.74, ал.1 от НРПУРОИ по  чл.8, ал.2  от ЗОС, в изпълнение […]

Продажба на поземлен имот с. Асен

О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я ОБЛАСТ  СТАРА ЗАГОРА   Препис – извлечение от Заповед № РД-15-179/ 21.09.2020 г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1 т.1  и чл.74, ал.1 от НРПУРОИ по  чл.8, ал.2  от ЗОС, в изпълнение […]

Наем на земеделски имоти с. Тъжа

О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я ОБЛАСТ  СТАРА ЗАГОРА   Препис – извлечение от Заповед № РД-15-182/ 21.09.2020 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 74 от НРПУРОИ по чл. 8, ал. 2 от ЗОС  и в изпълнение на т. 2.11.8 и 2.11.9 от Програмата […]

Продажба на имоти гр. Павел баня

О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА   Препис – извлечение от Заповед № РД-15-170/ 11.09.2020 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1 т.1 и чл.74, ал.1 от НРПУРОИ по чл.8, ал.2 от ЗОС, в изпълнение на Решение № 179 от […]

Продажба на поземлен имот гр. павел баня

О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА   Препис – извлечение от Заповед № РД-15-169/ 11.09.2020 г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1 т.1 и чл.74, ал.1 от НРПУРОИ по чл.8, ал.2 от ЗОС, в изпълнение на Решение № 175 […]

Процедура по приватизационна продажба на недвижим имот с. Осетеново

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ О Б Я В А ПРОЦЕДУРА ПО ПРИВАТИЗАЦИОННА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ: Втори етаж със самостоятелен вход от юг с площ 220 кв.м. (състоящ се от стълбище, антре, коридор, основна зала, складово помещение, две стаи и санитарен възел) от масивна двуетажна сграда находяща се в УПИ VІІ-636 за одо в кв. 11 […]

Наем на земеделски имоти с. Манолово – изменение

           ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ гр. Павел баня, 6155                                                                                                                         тел.: 00359/4361/3260 ул.“Освобождение“ № 15                                                                                        e-mail: mayor@pavelbanya.bg З А П О В Е Д №  РД-15- 150/ 25.08.2020 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.62 от АПК, във връзка с издадена моя заповед № РД-15-145/ 18.08.2020 г. и допусната явна фактическа грешка И З М Е […]

Избор на оператор на язовирна стена

О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА   Препис – извлечение от Заповед № РД-15-146/ 18.08.2020 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 74 от НРПУРОИ по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, решение № 218 от Протокол № 13/16.07.2020 г. на Общински съвет – […]

Наем на недвижими имоти с. Осетеново

О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА   Препис – извлечение от Заповед № РД-15-144/ 18.08.2020 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 74 от НРПУРОИ по чл. 8, ал. 2 от ЗОС и в изпълнение на т. 2.8.28 и 2.8.29 от Програмата за управление […]