Съгласуване и одобряване на Подробен устройствен план (ПУП)

Съгласуване и одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) Формуляри Заявление  Законно основание Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня Закон за устройство на територията Определение Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за съгласуване и одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) […]

Издаване на Скица на ЕДИН недвижим имот

Издаване на Скица на ЕДИН недвижим имот Формуляри Заявление  Законно основание Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня Закон за устройство на територията Определение Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на скица на недвижим имот Установен ред за […]

Допълване (поправка) на одобрен кадастрален план

Допълване (поправка) на одобрен кадастрален план Формуляри Заявление Законно основание Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня Закон за устройство на територията Определение Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за допълване (поправка) на одобрен кадастрален план. Установен ред за извършване […]

Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца Формуляри Заявление Законно основание Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня Закон за устройство на територията Определение Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за презаверяване на скица, от издаването […]

Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория Формуляри Искане Законно основание Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня чл.177, ал.3 от Закона за устройство на територията Определение Настоящата услуга има за […]

Издаване на Удостоверение за степен на завършеност на строеж

Издаване на Удостоверение за степен на завършеност на строеж Формуляри Заявление Законно основание Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня чл.181, ал.2 от Законa за устройство на територията Определение Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за Издаване на Удостоверение за […]

Издаване на Удостоверение за търпимост на основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ

Издаване на Удостоверение за търпимост на основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ Формуляри Заявление Законно основание Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня Закон за устройство на територията Определение Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на Удостоверение за […]

Издаване на Удостоверение по чл.13 от ППЗСПЗЗ

Издаване на Удостоверение по чл.13 от ППЗСПЗЗ Формуляри Заявление Законно основание Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня Закон за устройство на територията Определение Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на Удостоверение по чл. 13 от ППЗСПЗЗ Установен […]

Издаване на Скица – виза за проучване и проектиране

Издаване на Скица – виза за проучване и проектиране Формуляри Заявление (ИЗТЕГЛИ!) Законно основание Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня Закон за устройство на територията чл.140 Определение Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на скица – виза за […]

Разрешение за изработване или изменение на ПУП

Разрешение за изработване или изменение на Подробен устройствен план (ПУП) Формуляри Заявление  Законно основание Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня Закон за устройство на територията Определение Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за разрешение за изработване или изменение на […]