Нови бланки за административни услуги по устройство на територията

1_Уведомление за премахване на законен строеж чл.197 ЗУТ 2_Заявление за регистрация на технически паспорт 3_извършване на оценка на съответствието с приемане от експертен съвет 4.За копие-извадка от действащ устройствен план 5_Заявление за заповед за смяна титуляр 6.За предоставяне на данни от действащ регулационен или кадастрален план 7_Заявление за за заверка екзекутив 1989_Заявление за разрешение за […]