Електронни услуги свързани с местни данъци и такси в сайта EGOV.BG

Услугите, свързани с местни данъци и такси: – Приемане на декларация за притежаван лек автомобил – Приемане на декларация за притежавано пътно превозно средство (без леки автомобили) – Справка за задълженията за местни данъци и такси с възможност за извършване на плащане  ще се предоставят от Министерството на електронното управление (МЕУ) чрез Портала за електронни […]

Бланки – Местни данъци и такси

1998 Искане за удостоверение за наличие или липса на задължения 2071 Искане за удостоверение за декларирани данни 2091 Искане за удостоверение за платен данък върху наследство 2393,2395,2396 ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА Искане за удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци

Банкови сметки – Местни данъци и такси

  Заплащането на местните данъци и такси по банков път  се извършва по сметка на Община Павел баня с IBAN номер: BG 91 UNCR 9660 8400 3003 10 В БАНКА „ УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” КЛОН КАЗАНЛЪК BIC UNCRBGSF   по следните видове код за плащане: 44 14 00 ПАТЕНТЕН ДАНЪК 44 21 00 ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ […]

Административни услуги по местни данъци и такси

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ Уважаеми граждани, Уведомяваме Ви, че индивидуалният  административен акт, издаден от Община Павел баня можете да  получите по един от следните начини, изрично посочен от Вас: на място в Община Павел баня, където е заявен чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес по електронен път на посочен […]