Услугите, свързани с местни данъци и такси:
  • – Приемане на декларация за притежаван лек автомобил
  • – Приемане на декларация за притежавано пътно превозно средство (без леки автомобили)
  • – Справка за задълженията за местни данъци и такси с възможност за извършване на плащане
 ще се предоставят от Министерството на електронното управление (МЕУ) чрез Портала за електронни услуги на официалния сайт на МЕУ.

Преди да започнете електронно заявяване е необходимо:

  1. Да имате регистрация в МОЕТО ПРОСТРАНСТВО на https://egov.bg/wps/portal/egov/.
  • – Физическите лица се регистрират в МОЕТО ПРОСТРАНСТВО с валидно средство за идентификация: квалифициран електронен подпис (КЕП), мобилен КЕП, ПИК на НАП или ПИК на НОИ.
  • – Профил на юридическо лице се създава от законен представител/законни представители или от упълномощено за целта лице. Законният представител следва да има личен профил в МОЕТО ПРОСТРАНСТВО.

За целта изберете бутон >EGOV.BG.