13 617 души имат право на глас в изборния ден в Павел баня

 

Имащите право на глас в община Павел баня на изборите за 46-о Народно събрание са 13 617 души. От тях 2 383 лица са в града.

Разкритите секции на територията на цялата община са 24, от които: 20 са редовни, 1 е в болница, 3 са подвижни в селата: Търничени, Габарево и Павел баня. Броят на избирателите, решили да упражнят правото си на глас по настоящ адрес, е 349. От тях 7 са подали електронни заявления чрез страницата на ГРАО.

В три секции ще се гласува с по две машини – 002 – гр. Павел баня, 013 – с. Търничени и 017 – Александрово.

Ремонтните дейности в изборните помещения приключиха в срок. Община Павел баня е готова за предстоящите избори в неделя – 11.07.2021 г.