Полагат отводнителни тръби край с. Габарево 

 

Общинските служители по поддръжката от Павел баня вече няколко дни работят по полагането на тръби за отвеждане на дъждовна вода в село Габарево към местния язовир. До сега такива изобщо не е имало и цялата вода се е отичала по улиците в селото. 

След като в края на септември кметът на Павел баня Иса Бесоолу успя да подмени тръбите в с. Скобелево, сега се зае с решаване на въпроса и в Габарево. За да бъдат спестени средства от общинския бюджет, като в същото време работата се свърши качествено и в срок, ремонтните дейности се извършват по стопански начин, а именно с новозакупената общинска техника и от общинските служители по поддръжката.