Иса Бесоолу: Трябва да работим за запазване на всички училища в община Павел баня. Инфраструктурата може да бъде предпоставка за това

 

Трябва да работим за запазване на всички училища в община Павел баня. Само за последната една година сме инвестирали 1 602 410,12лв. в подновяване на образователната инфраструктура в училищата и 853 444,34 в детските градини.

 

Тази година 1110 деца ще прекрачат прага на училищата, а други 403 – на детските градини.

 

Над 1,6 млн.лв. са постъпили в делегираните бюджети на училищата ни по изработени от Общината и одобрени от МОН проекти. Тук визирам училищата в селата Търничени, Осетеново, Манолово и Габарево, спортна площадка в Скобелево. Започна изграждане на новия физкултурен салон в ОУ ”Христо Ботев” в Павел баня.

Внесли сме и очакваме резултат от МОН и по Плана за възстановяване и устойчивост по проекти за над 800 000 лв. Тук кандидатстваме за: изграждане на STEM среда в: ОУ „Никола Вапцаров” – с. Габарево, Професионалната гимназия по ресторантьорство и хотелиерство в Павел баня, училищата в селата: Скобелево, Тъжа, Горно Сахране, Търничени, Александрово, Осетеново и Манолово. За училището в Александрово кандидатстваме за средства за неотложен ремонт на покрива на сградата. Такова желание сме депозирали в МОН и за училището в село Манолово. Предложение в МОН сме отправили и за саниране на училището в село Търничени.

Одобрени и изпълнени са проектите за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в детската градина в село Осетеново, като цялостната подмяна на оборудването там е за сметка на общинския бюджет, както и за ремонт на покрива на градината в село Скобелево.

Със средства от Общинския бюджет са изпълнени: текущ ремонт и частична подмяна на оборудването на детската градина в село Александрово; текущ ремонт на детската градина в село Долно Сахране и на тази в гр. Павел баня. Извършени са и допълнителни ремонтни дейности от по линия на БКС в селата Търничени, Габарево, Тъжа.

През изминалата календарна година сме осигурили климатици за всички детски градини в Общината. Закупили сме техниката за близо 26 000 лв. Отделно сме монтирали комарници и щори за близо 6000 лв. Закупили сме нови играчки за децата, а където е липсвала дограма, сме сложили нова такава.

Вярвам, че добрата инфраструктура в Образованието предполага привлекателна среда за децата и учениците, а оттам и желание от тяхна страна да посещават детските и учебни заведения.