Започна ремонтът на още три улици в Павел баня

 

Кметът на Павел баня Иса Бесоолу даде началото на ремонтните дейности по ул. „Васил Левски”, ул. „Пролет” и ул. „Трети март” в града. Съгласно проекта там ще бъде извършена подмяна на уличните бордюри по трите улици, нови тротоари и нова асфалтова настилка ще бъде положена по улица „Васил Левски” и ул. „Пролет”. Предвижда се ремонтните дейности да продължат около пет месеца, като има вероятност  метеорологичните условия да окажат влияние върху предварително планираните срокове.

Реконструкцията на тази улична мрежа се осъществява по проект между Община Павел баня и Държавен фонд „Земеделие” по Плана за възстановяване и развитие.