Читалищата в Павел баня проведоха среща за разпределение на държавната субсидия

 

Днес се проведе среща между секретарите на читалищата в община Павел баня и кмета Иса Бесоолу. Бяха обсъдени различни въпроси, като основният бе свързан с разпределението на средствата, предвидени за читалищна дейност по държавния бюджет за 2024 г. Общата субсидия за читалищата в община Павел баня е 334 880 лв. Съгласно Закона за държавния бюджет всяко от 12-те читалища ще получи средства на база щатна бройка по единен разходен стандарт, който за тази година е в размер на 16 744 лв. По време на срещата кметът Иса Бесоолу сърдечно благодари на присъстващите за доброто сътрудничество и активната дейност на читалищата в общината. Всички си пожелаха ползотворна и съвместна работа и през 2024 г.