Три училища от Община Павел баня спечелиха проекти за обновяване на класните стаи

 

Три училища от Община Павел баня спечелиха проекти за обновяване на класните стаи. Това са ОУ „Генерал Скобелев” – с. Скобелево, ОУ „Васил Левски” – с. Горно Сахране, и СУ „Христо Ботев” – Павел баня.

Спечелените проекти са по модул “Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“ по национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“.

В ОУ „Ген. Скобелев”, с. Скобелево, проектът е на стойност 14 563 лв. и включва обновяване на класни стаи по География и икономика и по История и цивилизация с нови шкафове, карти, макети и др. По проекта ще бъде обособен и кът за четене – пуфове, книги, рафтчета и др.

В ОУ „Васил Левски”, с. Горно Сахране, проектът е на стойност 15 000 лв. и включва обновяване на учебни кабинети по История и цивилизации, Български език и литература и Английски език. Ще бъде направено и обновяване на училищна библиотека. Предвидени са средства за провеждане на инициативи в  нея. Ще се създаде още и стая за занимания по интереси за целодневна организация на учебния ден. Със средствата от Националната програма ще бъдат закупени обзавеждане, консумативи, материали, книги и игри с цел ефективна организация и провеждане на целодневната организация на учебния ден.

В СУ “Христо Ботев” в гр. Павел баня спечеленият проект е на стойност 13 548 лв. В него е заложено обновяване на учения кабинет по БЕЛ, обогатяване на библиотечния фонд и модернизиране на училищната библиотека.