Тестване на системата BG-ALERT в община Павел баня

 

 

Уважаеми съграждани,

утре (на 21.11.2023 г.-вторник) на територията на област Стара Загора ще бъде тествана системата BG-ALERT, което означава, че проверката ще обхване и нашата община.

При провеждането на всеки тест в продължение на половин час от 12:00 до 12:30 ч. ще бъде излъчвано съобщение на мобилните телефони, съдържащо текст на български и английски език.

Получаването на съобщението на мобилното устройство се очаква да бъде еднократно и съпроводено от специфичен звук и вибрация, дори при активиран тих (безшумен) режим.

Целта на тестовете е проверка функционирането на системата и населението да придобие представа за съобщенията и съпътстващото ги поведение на мобилните устройства.

Системата BG-ALERT допълва националната система за ранно предупреждение и оповестяване. В момента се изготвя наредба за работата и използването на системата BG-ALERT, като се очаква в началото на следващата година тя да започне да работи официално.