Села в павелбанско ще се радват на нови детски площадки

 

В селата Търничени, Манолово и Турия, както и в гр. Павел баня, ще бъдат изградени детски площадки, одобрени по проект “Чиста околна среда – 2024” към ПУДООС. По програмата са одобрени и детските градини в гр. Павел баня и селата Габарево и Александрово, както и училището в с. Горно Сахране.

Ежегодно кметът Иса Бесоолу участва по Програмата, като за петте години на неговото управление, на територията на общината са изградени детски площадки в селата: ✔️Осетеново, ✔️Александрово, ✔️Габарево, ✔️Горно Сахране, ✔️Долно Сахране и ✔️с. Асен, както и в детските градини на ✔️село Долно и ✔️село Горно Сахране, ✔️с. Търничени и ✔️с. Осетеново.