Рекордни постъпления от туристически данък в бюджета на Павел баня

 

В края на 2023 г. Община Павел баня отчита рекордни постъпления от туристически данък. При планирани приходи от 330 000 лв., в общинската хазна са постъпили 378 444 лв. Това е изпълнение със 115%, което е най-голямо в процентно отношение спрямо останалите данъчни постъпления. Следва да се има предвид, че приходите от този данък за месец декември 2023 г. ще бъдат отчетени в следващата година.

”Това е един много важен приход за общината, тъй като събраните средства се разходват изцяло за туристическата инфраструктура и за реклама съгласно решенията на Съвета за туризъм и на Общинския съвет в Павел баня”, коментира кметът Иса Бесоолу.

До преди десетина години приходите от туристически данък бяха около 43 000 лв. През 2019 г. бяха 222 352 лв.,

през 2020 г. – 176 648 лв., през 2021 г. – 206 322 лв., през 2022 г. – 334 575 лв.,

Тази година към 31.11.2023 г. са в размер на 378 444 лв., което е съществена разлика, показваща отлична перспектива за развитието на Павел баня като национален балнеоложки курорт.

”Искам да подчертая, че това се дължи най вече на хотелиерите, собствениците на къщи за гости и квартири и на нашата съвместна работа. Благодарение на тях днес отчитаме такива приходи”, заяви кметът Иса Бесоолу. Той изрази надежда, че постъпленията от туристически данък през 2024 г. ще надхвърлят 450 000 лв., което е още един показател за диалогичността и доверието, изградени между инвеститори, кмет и местно управление.

Припомняме, че в първия си мандат кметът Иса Бесоолу въведе безплатно паркиране за всички жители и гости на Павел баня. В допълнение, освен че изгради нови кръстовища с кръгово движение, ремонтира улици и тротоари, както и разкри нови над 60 броя паркоместа в централна градска част за удобство на местни и гости.

Въпреки приемането на държавния бюджет за 2023 г. в средата на година, заложената Строителната програмата на Община Павел баня е изпълнена на 100%.

Всички предвидени за изпълнение проекти са реализирани. Направени бяха планираните ремонти на общински институции, инфраструктура, градска среда.