Първият подписан договор с държавен фонд “Земеделие” в мандата на кмета на община Павел баня Иса Бесоолу вече е факт. В петък градоначалникът подписа окончателния анекс за големия воден проект за селата: Скобелево, Асен, Горно Сахране и Долно Сахране.

     Строителството се изпълнява успешно. Предстои извършване на плащане от ПРСР 2014-2020 г.