Приоритетно ваксиниране на заетите в туризма се подготвя в Павел баня

Община Павел баня получи писмо от РЗИ-Стара Загора, чрез което информират за приоритетно ваксиниране на заетите лица в сектор туризъм. Предвид факта, че туризмът е структурно определящ отрасъл за икономиката на страната, както и във връзка с наближаващия летен туристически сезон, е взето решение да се положат всички нужни усилия работещите в този сектор, да бъдат навременно ваксинирани.

В тази връзка Община Павел баня уведомява всички собственици на хотели, къщи за гости и заведения за хранене и развлечение на територията на общината, че в срок до 10.05.2021 г. (понеделник) следва да представят поименни списъци за хората, заявили желание да се ваксинират. Във всеки списък трябва да бъде посочено лице за контакт. Списъците могат да се изпращат в деловодството на Община Павел баня или на електронната поща: mayor@pavelbanya.bg.

Списъците ще бъдат предоставени на РЗИ – Стара Загора, като видът ваксина ще е съобразно наличностите в РЗИ – Стара Загора.