Панорама на професионалното образование се провежда в Павел баня

 

Кметът на община Павел баня Иса Бесоолу откри IX-та областна панорама на професионалното образование и кариерно ориентиране. Участие в нея взеха местните учебни заведения – СУ „Христо Ботев” и Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство /ПГРХ/. “Образованието винаги е било определящо, но днес то е от първостепенно значение за развитието на различните сектори. А когато това образование е подкрепено с нужната практическа подготовка на учениците, симбиозата между училище – ученик – работодател е по-плавна и успешна. Днешното образование дава много възможности и перспективи пред учащите. Затова е важно за всеки да насочи вниманието си към онова, което му се отдава, да учи и да се развива в тази посока”, заяви кметът Иса Бесоолу, изтъквайки предимствата на двете средни училища в Павел баня.

IX-та областна панорама на професионалното образование и кариерно ориентиране се провежда днес и утре в Павел баня. На 12 май инициативата ще продължи до 14.00 часа, а днес – до 18.00 часа.