Павел баня e домакин на Националната среща на общинските експерти по образование

Днес в Павел баня бе открита X-тата Национална среща на общинските експерти по образование, която ще продължи до 15 март. Във форума участват, както експерти от общинските звена в сектор „Образование”, така също и: председатели и членове на комисиите по образование в Общинските съвети, представители на второстепенните разпоредители с общинския бюджет в образованието, заместник-кметове с ресор „Образование“. Основните акценти в програмата на работната среща са свързани с предучилищното и училищно образование като обща отговорност на държавата, общините и обществото. Възможностите за подобряване на качеството, компетентностите и реализацията също са в дневния ред на срещата. Сред темите е и тази за професионалното образование – как то да бъде по-привлекателно, по-достъпно, по-качествено и по-близко до пазара на труда. Европейските и национални програми за финансиране на общинското образование и общинските политики за развитие на мрежата от учебни заведения също са сред планираните за дискутиране на Националната среща. „За мен е чест, че Националното сдружение на общините в Република България” избра именно нашата община за провеждане на годишната среща на общинските експерти по образование. Павел баня е малка община, която в годините успя да запази училищата и детските си градини, като през 2019 г. започнахме поетапни ремонтни дейности на базите, за да можем да осигурим на децата и персонала добра среда за провеждане на учебните занятия. Ремонтните дейности продължават и днес, като целта ми е да обновим всички сгради и прилежащите им дворове, защото зная, че образованието е изключително важно за доброто бъдеще на всяка нация”, коментира кметът на Павел баня Иса Бесоолу. Във втория ден на форума Община Павел баня ще представи пред участниците своите добри практики и обекти на образователна инфраструктура.