Кметът на община Павел баня Иса Бесоолу и председателят на Общинския съвет Милена Паунова участваха в регионалния форум, на който общините от Югоизточния район за планиране избират своите представители в бъдещия Регионален съвет за развитие. И двамата определиха като ползотворна проведената днес в Бургас работна среща.
Регионалният съвет за развитие е основен фактор в цялостния процес на планиране, управление, координация и изпълнение на регионалния план за развитие, както и в процесите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС.