Павел баня с нова техника по сметосъбиране, сметоизвозване и озеленяване

 

Част от новата техника за обслужване на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и озеленяване пристигна в Павел баня. От другата седмица новото 18-тонно съоръжение за събиране на отпадъците, ще се включи в почистването. Дейностите по поддържане и озеленяване на обществени територии ще се обезпечат с нов трактор, оборудван с цистерна за миене на улици, гребло за сняг и ремарке за растителни отпадъци.

 

„Закупихме новата техника, благодарение на отговорното отношение на всички павелбанци, които заплащат задълженията си съгласно Закона за управление на отпадъците. Със средствата от събраните такси, новите съоръжения вече са факт и започват работа от другата седмица”, заяви кмета на общината Иса Бесоолу, който през месец юни внесе в Общинския съвет на Павел баня предложението за закупуване на новата механизация за дейностите на Общината.

 

Техниката бе закупена със средства от специалната сметка на община Павел баня в РИОСВ за внесени отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците и така от бюджета не е похарчен нито лев.

За полугодието събираемостта на местните данъци е 64%.