Павел баня спечели проект за обновяване на Дома за стари хора в с. Търничени

 

Община Павел баня спечели проект за извършването на цялостен ремонт и подновяване на оборудването на Дома за стари хора в село Търничени. Добрата новина кметът Иса Бесоолу съобщи на седмичната оперативка с екипа си. Предстои градоначалникът да подпише съответния договор по проекта, дейностите по който ще са на два етапа: извършване на строителни дейности, преустройство и пристрояване и доставка на оборудване и обзавеждане на Дома за стари хора.

В рамките на ремонта ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност в съществуващата сграда и пристройката, а именно: полагане на топлоизолация, монтаж на дограма, изграждане на ФЕЦ – 30 kW и др., водещи до постигане на клас „В“ на енергийна ефективност. Също така ще се осигури по-достъпна среда за живущите възрастни хора. В момента, поради конструктивни дадености, в административно – битовата зона и кухненския блок не може да осигурена тази среда. Затова се предвижда промяна на преназначението на част от съществуващите помещения в сградата и изграждане на двуетажна пристройка със сутерен под част от нея. Ще се оформят и няколко функционални зони за осигуряване на комфорт на живущите в Дома и контрол на достъп за външни лица. Ще бъде направена необходимата реогранизация на помещенията, като се обособят: жилищна и административна зони, кухненски блок, зона за индивидуална и групова работа с потребители, зона за достъп на роднини, складова зона.

За 15 потребители на Дома в село Търничени са осигурени 6 двойни стаи, 1 единична стая и 1 боксониера за 2 души. Всички постройки и навеси, без „Котелно”, се планира да бъдат премахнати по време на бъдещото строителство.

Що се отнася до втория етап от проекта, ще бъде закупено нужното за помещенията оборудване и обзавеждане, така че да се създаде максимален комфорт за потребителите и да се осигури среда, близка до семейната. Планираното оборудване и обзавеждане е изцяло съобразено с нуждите на ползвателите и ежедневните им потребности.

„Този проект ще даде възможност да създадем максимално близка и благоприятна среда на хората от Дома до семейната. Искаме да им осигурим личен комфорт, социална приобщеност и пълноценност. Те го заслужават”, коментира кметът Иса Бесоолу, който подаде документите по проекта към Управляващия орган още през 2022 г. в очакване предложението му да получи одобрение. Средствата, които се отпускат на Община Павел баня за ремонтните дейности и новото оборудване, са в размер на близо 1,6 млн.лв. по Плана за възстановяване и устойчивост.

/снимка: архив – декември 2023 г./