Павел баня получи най-много точки по проект на Фонд „Социална закрила”

 

 

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) класира проекта на Община Павел баня „Обзавеждане на Дом за стари хора в с. Търничени” на първо място. Така на проведеното на 28 април т.г. заседание, сред класираните 42 проекта, с най-голям брой точки е този на Павел баня.

 

Проектът на Общината е за подновяване на оборудването на Дома за стари хора в село Търничене. „Искаме да заменим старите легла и гардероби с нови, да сложим нови дивани и подменим кухненското оборудване. Проектът ще ни даде тази възможност. В Дома в село Търничени са настанени 15 души.  Капацитетът не е голям, но независимо от числеността, наш дълг е да се грижим за тези хора”, коментира кметът Иса Бесоолу, чиято политика е насочена към подобряване качеството на живот на всички възрастови групи в общината, но най вече на най-уязвимите – възрастните хора.

До изтичане на крайния срок – 31.03.2022 г., във Фонд „Социална закрила” са постъпили 60 проектни предложения. След извършената проверка за административно съответствие и допустимост са класирани 42 проекта. В рамките на бюджета по Компонент 1 са одобрени 25 проекта на обща стойност 798 633.98 лв.