Павел баня изпраща Випуск’ 2022 на Професионалната гимназия по ресторантьорство и хотелиерство

Днес Професионалната гимназия по ресторантьорство и хотелиерство в Павел баня тържествено отбеляза завършването на тазгодишния випуск. „На добър час на всички! От сега нататък Вашите отговорности ще бъдат много повече от до сега, затова бъдете смели, целеустремени и следвайте мечтите си! Пожелавам Ви да сте здрави и да имате нестихващ стремеж към развитие, за да покорявате върхове!”, пожелава на абутиериентите кметът Иса Бесоолу.