Открита лекция за вредата от тютюнопушене и ниска физическа активност провокира интереса на ученици от Павел баня

 

 

Учениците от СУ „Христо Ботев” в гр. Павел баня се запознаха с вредата от тютюнопушенето, употребата на алкохол и ниската физическа активност. Откритата лекция на тема „Вредата от употребата на алкохол, рисково поведение и физическа активност” бе проведена от Местната комисия за борба с противообществените прояви при малолетни и непълнолетни (МКБППМН), които, съвместно с Община Павел баня и Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Стара Загора, са организатори на инициативата. Лекторите от областната инспекция Галина Димитрова и Искра Динева разясниха на децата какви са вредите от тютюнопушенето и употребата на алкохол. Сред акцентите беше и ползата от спорта в различните му форми. В инициативата участваха деца от 11 клас на учебното заведение. Те имаха възможност да се запознаят с пушещата кукла, която прави демонстрация на това какво предизвиква в организма една изпушена цигара, и да видят нагледно какъв е рискът от това. Изнесеният кабинет разполагаше и с алкоочила, които имитират какво се случва в човешкия организъм след употребата на голямо количество алкохол на еднократна доза. МКБППМН, с подкрепата на кмета Иса Бесоолу, целогодишно организира разнообразни инициативи в посока превенция на зависимости. От РЗИ – Стара Загора също участват в редица събития, насочени не само към вредата от тютюнопушенето, но и към всички фактори на риска по Националната програма за профилактика на хроничните неинфекциозни болести – това са тютюнопушене, употреба на алкохол, злоупотреба с нездравословни храни и ниска физическа активност.