Милена Иванова ПауноваПредседател на Общински съвет

Телефони:

0893343790
04361 3260

Имейл
obs@pavelbanya.bg

Общински съветници

Атанас Стойнов ПъдевМК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

Христо Георгиев ЧаушевПП „ГЕРБ“

Шехри Ремзи ХалидДвижение за права и свободи – ДПС

Гюнай Месут БекирДвижение за права и свободи – ДПС

Дженал Ниази ТопаловаДвижение за права и свободи – ДПС

Ерай Назиф МехмедДвижение за права и свободи – ДПС

Зейнел Фаик СеляйдинДвижение за права и свободи – ДПСs

Кръстьо Рачев ЗахариевПП „ГЕРБ“

Марина Дечева ЗахариеваМК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

Милена Иванова ПауноваПП „ГЕРБ“

Николай Величков МарковПП „ВМРО – БНД“

Райко Николаев КолевМК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

Реджеп Юсеинов РеджебовДвижение за права и свободи – ДПС

Станимир Христов РадевскиПП „ВМРО - БНД“

Сунай Юсеин ЮсеинДвижение за права и свободи – ДПС

Хълмие Смаил СмаилДвижение за права и свободи – ДПС

Айгюн Радванов ХаджиисмаиловДвижение за права и свободи – ДПС

Постоянни комисии към Общински съвет Павел баня

Комисия по бюджет, финанси и икономическа политика

Председател Зейнел Селяйдин
Член Айгюн Хаджиисмаилов
Член Шехри Халид
Член Кръстьо Захариев
Член Марина Захариева

Комисия по устройство на териториите, инфраструктура, строителство, транспорт, туризъм и общинската собственост

Председател Ерай Мехмед
Член Гюнай Бекир
Член Реджеб Реджебов
Член Кръстьо Захариев
Член Райко Колев

Комисия по законност, обществен и екологичен ред, сигурност, жалби и сигнали

Председател Хълмие Смаил
Член Сунай Юсеин
Член Гюнай Бекир
Член Райко Колев
Член Христо Чаушев

Комисия по образование, здравеопазване, култура и  социални дейности и проблеми на малцинствата

Председател Дженал Топалова
Член Шехри Халид
Член Хълмие Смаил
Член Николай Марков
Член
Христо Чаушев

Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Председател Айгюн Хаджиисмаилов
Член Сунай  Юсеин
Член Реджеб Реджебов
Член Станимир Радевски
Член Атанас Пъдев