Милена Иванова ПауноваПредседател на Общински съвет

Телефони:

0893343790
04361 3260

Имейл
obs@pavelbanya.bg

Общински съветници

АЙГЮН РАДВАНОВ ХАДЖИИСМАИЛОВПП ``Движение за права и свободи``

АЛИ МУСТАФА АЛИПП ``Движение за права и свободи``

АХМЕД МЕХМЕД ФЪРТЪНПП „Движение за права и свободи“

ГЮНАЙ МЕСУТ БЕКИРПП „Движение за права и свободи“

ЕРАЙ НАЗИФ МЕХМЕДПП „Движение за права и свободи“

ЗЕЙНЕЛ ФАИК СЕЛЯЙДИНПП „Движение за права и свободи“

МИЛЕНА ИВАНОВА ПАУНОВАПП „Движение за права и свободи“

РАЙКО НИКОЛАЕВ КОЛЕВПП „Движение за права и свободи“

СЕВДЖАН МЕХМЕДОВА ХОДЖЕВАПП „Движение за права и свободи“

СУАТ МЕХМЕД МУДАТПП „Движение за права и свободи“

СУНАЙ ЮСЕИН ЮСЕИНПП „Движение за права и свободи“

ШАКИР ИБРЯМ КАРТАЛПП „Движение за права и свободи“

ШЕХРИ РАМЗИ ХАЛИДПП „Движение за права и свободи“

ДИМИТЪР ИВАНОВ РУСЕВПП „ГЕРБ“

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЧАУШЕВПП ``ГЕРБ``

ХРИСТО СТОЯНОВ СТОЯНОВПП ``ГЕРБ``

НАДЕЖДА ХРИСТОВА ДИМИТРОВАМК ``БСП за България``

Постоянни комисии към Общински съвет Павел баня