Милена Иванова ПауноваПредседател на Общински съвет

Телефони:

0893343790
04361 3260

Имейл
obs@pavelbanya.bg

Общински съветници

Атанас Стойнов ПъдевМК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

Христо Георгиев ЧаушевПП „ГЕРБ“

Шехри Ремзи ХалидДвижение за права и свободи – ДПС

Гюнай Месут БекирДвижение за права и свободи – ДПС

Дженал Ниази ТопаловаДвижение за права и свободи – ДПС

Ерай Назиф МехмедДвижение за права и свободи – ДПС

Зейнел Фаик СеляйдинДвижение за права и свободи – ДПСs

Кръстьо Рачев ЗахариевПП „ГЕРБ“

Марина Дечева ЗахариеваМК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

Милена Иванова ПауноваПП „ГЕРБ“

Николай Величков МарковПП „ВМРО – БНД“

Райко Николаев КолевМК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

Реджеп Юсеинов РеджебовДвижение за права и свободи – ДПС

Станимир Христов РадевскиПП „ВМРО - БНД“

Сунай Юсеин ЮсеинДвижение за права и свободи – ДПС

Хълмие Смаил СмаилДвижение за права и свободи – ДПС

Айгюн Радванов ХаджиисмаиловДвижение за права и свободи – ДПС

Постоянни комисии към Общински съвет Павел баня