Общинският съвет на Павел баня проведе първото си заседание за 2024 година

 

 

Днес се проведе първото за годината заседание на Общинския съвет на Павел баня. То се състоя в новата заседателна зала на Общината.

Внесена от кмета Иса Бесоолу за разглеждане бе Програмата му за управление на Общината в мандат 2023-2027. Сред акцентите в нея е ускоряване на икономическото развитите на общината, като се инвестира в инфраструктура, образование, туризъм, култура. Не са забравени и уязвимите групи. Залага се на подобряване качеството на административните услуги, сметосъбирането, уличното и парково осветление. Програмата на Бесоолу бе внесена на заседанието на Общинския съвет съгласно Закона за регионалното развитие.

На днешната сесия бяха разгледани отчетите за: изпълнение на Програмата за управление на кмета за периода 2019-2023 г., управление на общинската собственост, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица.

Приети бяха предложенията на кмета Иса Бесоолу Общината да подпомогне закупуването на апарати за хемодиализа за МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” в гр. Казанлък, както да продължи изпълнението на услугите по проект „Грижа в дома”, като Общината бъде част от мрежата „Приемна грижа”, съвместно с Агенция „Социално подпомагане”. Общинските съветници приеха и още едно предложение на кмета Бесоолу, свързано с проекта за доставка на електрически автобуси, а именно обособяването на места за зарядни станции за електробусите.