Община Павел баня се допитва до граждани и бизнес за бъдещото си развитие

 

 

Уважаеми съграждани,

Уважаеми представители на бизнеса в община Павел баня,

Уважаеми представители на неправителствените организации (НПО) в Общината,

 

Стартира изготвянето на План за интегрирано развитие на община Павел баня (ПИРО) за периода 2021-2027 г., в който се залагат средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона и Общия устройствен план на нашата община.

Тъй като считам, че институцията Кмет работи най-добре, когато се допитва до своите граждани, бизнес и НПО, предлагам на Вашето внимание АНКЕТА, която да попълнете и изпратите на специално създадения за целта e-mail:

piro_pbanya@abv.bg.

Чрез АНКЕТНАТА КАРТА Ви предоставяме възможност да дадете Вашите мнения и предложения.

АНКЕТНАТА КАРТА можете да изтеглите и попълнете от тук:

https://pavelbanya.bg/obyavi/5448-2/