Община Павел баня обявява конкурс на името на „Стефан Фурнаджиев”

 

И тази година кметът на Община Павел баня обявява конкурс за поезия и проза и такъв на името на поета Стефан Фурнаджиев. Двата конкурса „вървят ръка за ръка”, като идеята е да се даде възможно повече пишещи да представят творбите си.

Конкурсът на името на Стефан Фурнаджиев съпътства едноименната литературна награда и се обявява между авторите на община Павел баня за лирика, есе, разказ. Той е анонимен. Творбите в три екземпляра се представят в Деловодството на Община Павел баня до 02.10.2023 г. (вкл.) в голям плик на адрес: Павел баня 6155, ул. “Освобождение” № 15, Община Павел баня – Деловодство, за Общинския литературен конкурс “Стефан Фурнаджиев“, като вътре в малък запечатан плик се поставят имената на автора и адрес за връзка. Специално сформирана за целта комисия ще оценява творбите като, след приключване дейността на комисията, участниците ще бъдат уведомени за резултатите.

Що се отнася до наградата на името на поета „Стефан Фурнаджиев”, за нея могат да участват поети и писатели от цялата страна с поезия и/или проза. Тя се присъжда от Община Павел баня по време на честване на годишнина от рождението на поета Стефан Фурнаджиев за принос в българската художествена словесност.

Наградата се присъжда за публикувана книга през предходната година (2022 г.) или за цялостно творчество.

Предложение за наградата могат да правят културни институции, творчески сдружения и организации, специализирани издания за художествена литература, както и поканени от Общината за целта физически и юридически лица – в срок до 02.10.2023 година.

Носителят на наградата получава грамота и парична сума в размер на 1000 /хиляда/ лв., осигурена от бюджета на Община Павел баня.

Предложенията за наградата се подават в Деловодството на Община Павел баня до 02.10.2023 г. (вкл.) по утвърден Формуляр и приложения за кандидатстване на адрес: Павел баня 6155, ул. “Освобождение” № 15, Община Павел баня – Деловодство, за Литературната награда “Стефан Фурнаджиев”.

Формулярът можете да изтеглите от ТУК

Допълнителна информация може да бъде получена на тел.: 04361/3260 или e-mail: mayor@pavelbanya.bg.