Община Павел баня и Общински съвет – Павел баня са против предоставянето на концесия в общината

 

 

Община Павел баня е категорично против предоставянето на концесия за добив на строителни материали – пясъци – чакъли – подземни богатства в находището „Сепеджик”, намиращо се на територията на общината.

Предвид широката обществена значимост на въпроса и основния принцип на кмета, още от встъпването му в длъжност през 2019 г., че ще работи в интерес на павелбанци, градоначалникът внесе за разглеждане в Общинския съвет доклад относно концесията. Така на свое заседание местният Парламент излезе с Решение № 425 / 24.06.2021 г., като становището му се основава на приетия от общинските съветници План за интегрирано развитие на общината, съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Причината, поради която Община Павел баня, а и Общинският съвет в Павел баня, да е против предоставянето на концесията, е тревожността, че концесионният добив на пясъци и чакъли ще доведе до драстичен спад на нивото на минералната вода в общината, която е жизнено важна за съществуването на региона като балнеоложки център и лечебен център с фокус опазване здравето на хората, и развитие на туризма.

Концесия за добив на строителни материали – пясъци – чакъли – подземни богатства в находището „Сепеджик” не следва да бъде предоставена и поради следното:

–           концесионната площ е в непосредствена близост до помпени станции за питейна вода, които водоснабдяват цялата старозагорска област;

–           концесионната площ е в непосредствена близост до р. Тунджа и язовир „Копринка „, които са Натура 2000;

–           настоящата концесионна площ е много по-близо до урбанизираната територия, отколкото бе площта, искана през април миналата година, за концесия за добив за злато в местността „Свети Никола”. Припомняме, че въпросът тогава отключи огромно напрежение в обществото и недоволството на пет общини, в т.ч. и Община Павел баня, да се случи тази концесия;

–           59-ти масив в местността „Сепеджик”  е урбанизирана територия  и се намира на входа на гр. Павел баня, което съществено ще наруши представителната визия на националния курорт Павел баня;

–           ще се унищожи инфраструктурата в региона, предвид това, че всички машини и съоръжения за добив на пясъци и чакъли ще ползват тази инфраструктура;

–           реално обществено обсъждане не се е състояло, като на представеното за такова, странно защо, са присъсвали само пряко свързани с фирмите, искащи концесията, физически лица.

Следва да се има предвид също така, че съгласно Програмата за реализация на Плана за интегрирано развитие на общината площта на находището и допълнителните площи за дейности по исканата концесия са предвидени за био земеделие, за опазване на природното наследство и биологичното разнообразие, за  рекултивация  и е  отредена за обществено предназначение.

 

 

16.07.2021 г.