Обновено външно пространство в ДГ “Радост” – с. Осетеново

 

Община Павел баня успя да обнови дворното пространство в детска градина “Радост” в село Осетеново. Новите детски съоръжения са по програма “За чиста околна среда” по ПУДООС.