Честит Ден на народните будители! Поклон пред делото на книжовниците, възрожденците, борците за национално освобождение за тяхната вяра и за тяхното свято дело да съхранят през вековете духовните ценности на българската нация! Всички те ни завещаха мъдростта си  как се пази и гради народ, език, държава! 

Поклон пред делата на будителите преди и будителите днес!

Честит празник

Честит 1-ви ноември!