Рентгенът в Павел баня вече е дигитализиран

 

Дни преди Коледа в Павел баня се случи поредното хубаво нещо. Този път то е свързано със здравеопазването. Резултатите от рентгеновите изследвания вече се издават на  дигитален носител, което улеснява и лекари, и пациенти. Това стана възможно, благодарение на Общината и Общинския съвет, след като през ноември т.г. предложението на кмета Иса Бесоолу за дигитализиране на рентгена бе подкрепено от местния парламент.

Рентгенът е в СБР – НК, а Община Павел баня е съсобственик на апаратурата.

В тежките месеци на ковид пандемията рентгенът в Павел баня обслужи изключително голям брой пациенти, включително и такива от съседните общини.

В началото на 2021 г. обаче стана ясно, че няколко части се нуждаят от подмяна, за да се използва апаратурата в пълния й капацитет. Така през март 2021 г. кметът Иса Бесоолу насочи средствата от непроведения тогава фестивал „Старци в Турия” за ремонт на рентгена, още повече, че нуждата от ранна диагностика на пневмонии и белодробни изменения в следствие на коронавирусната инфекция беше огромен.

 

/снимка: интернет/