Павел баня има шанс за ремонт на общинския път до с. Габарево

 

Държавен фонд „Земеделие” обяви проектните предложения на общините, кандидатствали по програмата за „Развитие на селските райони” в процедурата за строителство, реконструкция и рехабилитация на общински пътища.

Община Павел баня участва пред фонда с проект за получаване на средства за извършването на основен ремонт на общинския път от гр. Павел баня до с. Габарево и бе класирана за разглеждане на предложението на следващ етап – Оценка на Административно съответствие и допустимост.

“Имаме шанс да ни одобрят и се надявам да получим възможност да ремонтираме пътя гр. Павел баня – с. Габарево със средства по тази програма”, коментира кметът на Иса Бесоолу.

Община Павел баня е сред 44-те общини от цялата страна, допуснати до участие в този етап на програмата на Държавен фонд „Земеделие”. Отпаднали са 7 административни единици.