ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИМУНИЗИРАНЕ СРЕЩУ COVID-19 В ПАВЕЛ БАНЯ

 

 

С цел опазване живота и здравето на жителите си, община Павел баня максимално съдейства на РЗИ – Стара Загора в стартиралата имунизационна кампания в областта срещу COVID-19. Заради това в следващите дни (до 1 юни 2021 г. включително) всеки желаещ да бъде ваксиниран може да се запише в съответния списък: за жителите на гр. Павел баня – в Общинска администрация, за жителите на населените места – в съответното кметство. За целта кметовете на селата в общината трябва да създадат нужната организация по места за записване на желаещите при спазване на всички противоепидемични мерки.

След като РЗИ – Стара Загора обобщи данните от цялата област, записалите се да бъдат ваксинирани жители на община Павел баня ще бъдат информирани за организацията за провеждане на ваксинацията.

Организацията по имунизационната кампания цели достигане на максимален имунизационен обхват сред населението до лица, с невъзможност да стигнат до регистрираните имунизационни пунктове и рискови групи.