Образованието и пътната инфраструктура са приоритетни в бюджет 2023 на Община Павел баня 

 

 

Бюджетът на Община Павел баня за 2023 г. е 28 106 457 лв., от които 16 615 281 лв. са за държави дейности и 11 491 176 лв. – местни. От общия бюджет най – голям процент от разходите е за функция “Образование” – 9 869 601 лв., включващ бюджета на детските градини и училищата в общината. 

И тази година кметът Иса Бесоолу продължава политиката си по подобряване на инфраструктурата в образованието. След основните ремонти на детските градини в с. Долно Сахране, гр. Павел баня, с. Александрово, в бюджета за 2023 г., със средства от МОН,  се извърши основен ремонт на детската градина в с. Осетеново. Редица ремонти бяха направени и в училищата на територията на община Павел баня. 

С предвидените близо 1 000 000 лв., спечелени по проект от Министерство на младежта с спорта, започна изграждането на нов физкултурен салон в училищният двор на СУ “Христо Ботев” – гр. Павел баня. 

Със средна от ПУДООС започна изграждането на детска площадка в с. Габарево.  В спортната и културна  програма на общината са отделени средства и за културни и спортни прояви на деца от общината. И тази година кметът Бесоолу е осигурил средства за подпомагане на двойки с репродувктивни проблеми. Предвидил е средства и за подпомагане на дейността на пенсионерските клубове в общината, за поевтитяване на билети за пенсионери, пътуващи с междуградски транспорт. Кметът продължава политиката си за оказване на помощ при погребения на близки. 

Друго основно перо в бюджет 2023, за което кметът Иса Бесоолу е предвидил значителни средства, е асфалтирането на улици и изграждането на тротоари на територията на цялата община. Предвидени са около 2 000 000 лв. от местни дейности, преходни остатъци и субсидия за капиталови разходи за осигуряване на ремонтите на уличните платна и тротоарите. Със средства, отпуснати от МРРБ, се осигури цялостният ремонт на пътя от центъра на с. Скобелево до разклона със с. Горно Сахране. 

Със средства по програма „Развитие на селските райони“ започва и ремонтът на улици и тротоари в гр. Павел баня.

„Средствата осигурени от местния бюджет и субсидията за капиталови разходи са крайно недостатъчни за задоволяване исканията на населението, затова аз и моят екип постоянно търсим възможности за външно финансиране, не само по оперативни програми, но и по национални програми, отпуснати от различни министерства. За мен е важно да променя облика на общината”, каза кметът на Община Павел баня Иса Бесоолу.