Започват ремонтни дейности в с.Скобелево и с. Асен

 

След като през месеците юни и юли строителната бригада към Община Павел баня завърши плануваните за периода ремонтни дейности в града, по разпореждане на кмета Иса Бесоолу, тя се насочи към населените места.

Съгласно Инвестиционната програма, гласувана от Общинския съвет, започва ремонт на кметството в село Скобелево. Ще бъде подменена покривната конструкция и обновени стаите. В местната детска градина ще се поднови подходът към сградата. В селото стартира и ремонт на ВиК мрежата. Подмяната на водопровода е част от цялостния проект на областното дружество, отнасящ се до селата Търничени, Манолово, Скобелево и Асен. Общата дължина на съоръжението е 5,7 км.

Основният водопровод ще бъде подменен и в село Асен, след като вече това се случи в селата Търничени и Манолово. Община Павел баня участва в ремонтните дейности със закупената през миналата година строителна техника. В село Асен започват текущи ремонти на Кметството и в Центъра за социална рехабилитация и интеграция, където ще се извърши обновяване на помещенията, входните стълби и рампата за достъп до сградата.

За извършването на текущите ремонти съгласно Инвестиционната програма на Община Павел баня са отделени средства за материали, а трудът се извършва изцяло по стопански начин със строителните работници от дейност „БКС” към Общината. „Тези момчета се справят все по-успешно с възложените им задачи, въпреки горещото време”, коментира кметът Бесоолу, по чието предложение в Павел баня за първи път бяха очертани паркоместа, които, за разлика от други градове, няма да се заплащат при паркиране на превозни средства. През летните месеци в Павел баня бяха подновени тротоарите, на места – изцяло новоизградени такива,  подновена бе пътната маркировка, оформени бяха нови пространства, улесняващи преминаването на автомобили.