“КМЕТ НА ГОДИНАТА”

ГЛАСУВАНЕТО в конкурса ЗАПОЧНА

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ и кметът ИСА БЕСООЛУ УЧАСТВАТ

Предложението на екипа на кмета е той да бъде подкрепен в категорията „ГРАДСКА СРЕДА”  в графата „МАЛКА ОБЩИНА”.

Гласуването ще продължи до 23.59 ч. на 30 СЕПТЕМВРИ 2022 г. на интернет адрес: www.kmetnagodinata.bg

РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА ГЛАСУВАНЕТО става през профил в социалната мрежа Facebook, профил в Google или с друг имейл, като в последния случай вотът трябва да бъде потвърден през посочения имейл.  В страницата www.kmetnagodinata.bg има и видео, което обяснява нагледно какви са стъпките за гласуване, които включват и регистрация.

 

И все пак, за да гласувате:

 – Изберете „МАЛКА ОБЩИНА”

 

– След това изберете категорията: „ГРАДСКА СРЕДА”

– В “търси по име на кмет или община” изпишете “Иса Бесоолу” или “Павел баня”

– След това следвайте стъпките, които изисква гласуването. /Ако регистрацията Ви е чрез e-mail, то вотът Ви трябва да бъде потвърден, за да се счита за валиден./

 

 

Гласуването ще е достъпно за всички граждани на РБългария.

Няма да може да се гласува от IP адреси извън страната. С една регистрация може да се гласува един път в рамките на 24 часа.

Типовете общини са определени като малка, средна и голяма според официалните данни на НСИ от преброяването на населението през 2011 г., а именно: малка община – с население до 20 000 жители, средна община – с население от 20 000 до 50 000 жители, голяма община – с население над 50 000 жители.

Текущите резултати, обявени на платформата по време на гласуването, отразяват реален брой гласове, а не проценти.

 

Екипът на кмета ИСА БЕСООЛУ и лично кметът БЛАГОДАРЯТ на всеки един от Вас за оказаното внимание, отделеното време и ПОДКРЕПАТА!

 

Нека покажем, че ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ може да се конкурира с останалите общини в страната.