Намалят цената на билета в СБР – НК в Павел баня

Кметът на община Павел баня Иса Бесоолу се срещна с изпълнителния  директор на “Специализирани болници за рехабилитация – национален комплекс” ЕАД (СБР-НК) Плумелина Мичева. По време на срещата бе договорено цената на билета за ползване на балниолечебницата за лица в пенсионна възраст с адресна регистрация на територията на община Павел баня да бъде намалена. Така считано от 01.04.2021 г. от 5.00 лв. цената на билета става 2.00 лв.

Кметът Иса Бесоолу определи работата между Община Павел баня и СБР-НК, където главен лекар е д-р Йордан Гечев, като ползотворна и перспективна в името на ползвателите на услугите на комплекса.