Община / Кметство Длъжност/отдел
гр. Павел баня, 6155 ул. Освобождение № 15 Централа 04361 / 3260  mayor@pavelbanya.bg
гр. Павел баня Зам. кмет r.ivanova@pavelbanya.bg
гр. Павел баня Зам. кмет 04361 /3260 в.112 kavrakova@pavelbanya.bg
гр. Павел баня Зам. кмет 04361 /3260 в.113 kr_todorova@pavelbanya.bg
гр. Павел баня

 

гр. Павел баня

Секретар

 

Главен архитект

04361 /2263

 

04361/3260 в. 109

m.radeva@pavelbanya.bg

 

gl.arch@pavelbanya.bg

гр. Павел баня

гр. Павел баня

Екология

Общинска собственост

04361 /3083 в.107

04361 /2148 в.106

 mayor@pavelbanya.bg

m.naneva@pavelbanya.bg
гр. Павел баня Счетоводство 04361 /3241 в.114, 104, 103 fsd@pavelbanya.bg
гр. Павел баня Устройство на територията 04361 /3260 в.119 ut@pavelbanya.bg
гр. Павел баня ЕСГРАОН 04361 /2263 в.108,120 esgraon@pavelbanya.bg
гр. Павел баня Деловодство 04361 /2263 в.105 delovodstvo@pavelbanya.bg
гр. Павел баня Човешки ресурси 04361 /3260 в.115 hr@pavelbanya.bg
гр. Павел баня Дежурни 04361 /2267 в.102 mayor@pavelbanya.bg
гр. Павел баня Местни данъци и такси 04361 /2262 в.118
t.uvalieva@pavelbanya.bg
гр. Павел баня Образование
obrazovanie@pavelbanya.bg
гр. Павел баня Гражданска защита и ОМП 04361 /3260 в.121 g.apostolov@pavelbanya.bg
с.Александрово 6154 кметство 0893343608 kmetstvo_aleksandrovo@pavelbanya.bg
с.Асен 6149 кметство 0876056534 kmetstvo_asen@pavelbanya.bg
с.Виден 6156 кметско наместничество  04361 /3260 mayor@pavelbanya.bg
с.Габарево 6162 кметство 0879012471 kmetstvo_gabarevo@pavelbanya.bg
с.Горно Сахране 6151 кметство 0876029647 kmetstvo_gornosahrane@pavelbanya.bg
с.Долно Сахране 6161 кметство 0893343791 kmetstvo_dolnosahrane@pavelbanya.bg
с.Манолово 6152 кметство 0893343611 kmetstvo_manolovo@pavelbanya.bg
с.Осетеново 6153 кметство 0893343612 kmetstvo_osetenovo@pavelbanya.bg
с.Скобелево 6148 кметство 0879687194 kmetstvo_skobelevo@pavelbanya.bg
с.Турия 6157 кметство 0876495328 kmetstvo_turiya@pavelbanya.bg
с.Тъжа 6160 кметство 0890444453 kmetstvo_tazha@pavelbanya.bg
с.Търничени 6158 кметство 0887787693 kmetstvo_tarnichene@pavelbanya.bg

 

Към старата версия на уебсайта

Политика за защита на личните данни