Община / Кметство Длъжност/отдел
гр. Павел баня, 6155 ул.Освобождение № 15 Канцелария/кмет тел. факс 04361 / 3260, 04361 / 2094  mayor@pavelbanya.bg
гр. Павел баня Зам. кмет 04361/ 3260 в. 110 eneva@pavelbanya.bg
гр. Павел баня Зам. кмет 04361 /3260 в.106 kavrakova@pavelbanya.bg
гр. Павел баня Зам. кмет 04361 /3260 в.113 halit@pavelbanya.bg
гр. Павел баня Секретар, 04361 /2263 mayor@pavelbanya.bg
гр. Павел баня Екология, земеделие, Общинска собственост 04361 /3260 в.112 mayor@pavelbanya.bg
гр. Павел баня Счетоводство 04361 /3241 mayor@pavelbanya.bg
гр. Павел баня Устройство на територията 04361 /2082 mayor@pavelbanya.bg
гр. Павел баня ЕСГРАОН 04361 /2263 esgraon@pavelbanya.bg
гр. Павел баня Деловодство 04361 /2263 delovodstvo@pavelbanya.bg
гр. Павел баня Човешки ресурси 04361 /2260 hr@pavelbanya.bg
гр. Павел баня Дежурни 04361 /2267 mayor@pavelbanya.bg
гр. Павел баня Местни данъци и такси 04361 /2262 mayor@pavelbanya.bg
гр. Павел баня Образование obrz.pbania@mail.bg
гр. Павел баня Гражданска защита и ОМП 04361 /3083 mayor@pavelbanya.bg
с.Александрово 6154 кметство 0893343608 kmetstvo_aleksandrovo@pavelbanya.bg
с.Асен 6149 кметство 0876056534 kmetstvo_asen@pavelbanya.bg
с.Виден 6156 mayor@pavelbanya.bg
с.Габарево 6162 кметство 0879012471 kmetstvo_gabarevo@pavelbanya.bg
с.Горно Сахране 6151 кметство 0876029647 kmetstvo_gornosahrane@pavelbanya.bg
с.Долно Сахране 6161 кметство 0893343791 kmetstvo_dolnosahrane@pavelbanya.bg
с.Манолово 6152 кметство 0893343611 kmetstvo_manolovo@pavelbanya.bg
с.Осетеново 6153 кметство 0893343612 kmetstvo_osetenovo@pavelbanya.bg
с.Скобелево 6148 кметство 0879687194 kmetstvo_skobelevo@pavelbanya.bg
с.Турия 6157 кметство 0876495328 kmetstvo_turiya@pavelbanya.bg
с.Тъжа 6160 кметство 0890444453 kmetstvo_tazha@pavelbanya.bg
с.Търничени 6158 кметство 0887787693 kmetstvo_tarnichene@pavelbanya.bg

 

Към старата версия на уебсайта

Политика за защита на личните данни