Кметът Иса Бесоолу свика работна среща с представители на институции за предотвратяването на пожари

 

 

Кметът на Община Павел баня Иса Бесоолу проведе работна среща с кметовете на населените места и представители на местната Полиция, Пожарна и Държавно горско стопанство. Поводът бе предприемането на мерки, предотвратяващи възникването на пожари в летния сезон. Присъстващите на срещата бяха единодушни, че следва да се окосят и почистят тревните площи, намиращи се в непосредствена близост до пътния банкет на пътищата, които са част от Общинската пътна мрежа. Кметовете на населени места поеха ангажимента да уведомят арендаторите и собственици на обработваема земеделска земя, граничеща с общински гори, да създадат и поддържат милиризовани ивици. В хода на срещата бяха взети още и следните мерки: ✔️да се поставят табели с противопожарно съдържание на места за отдих, туристически пътеки паркинги и др., чрез които да се забрани паленето на огън и извършването на огневи работи на разстояние не по-малко от 100 м. от границите на горските територии, както и паленето на огън в тях, освен в случаите определени с Наредба чл.137,ал.3 и 138,ал.2 от ЗГ.; ✔️да се почистят районите на сметища, депа за отпадъци, гробищните паркове, както и други обекти, граничещи с горски територии, от сухи треви и храсти с цел предотвратяване на нежелателно запалване и унищожаване имущество собственост на гражданите; ✔️да се възстанови целостта на оградните съоръжения на гробищните паркове, където има нужда; ✔️да се възстанови електрическото осветление около районите на гробищните паркове, където има нужда; ✔️да се създадат специализирани групи за гасене на пожари, като списъците им, се предоставят на Общината до 10.07.2024 г., ✔️да се запознаят в подходяща форма с противопожарните правила жителите на населените места с цел недопускане на пожари. Правилата да се получат от Началника на PC „ПБЗН“ – Павел баня. Кметът на Павел баня Иса Бесоолу напомня на жителите и гостите на общината, че, при възникване на пожар в горски територии, незабавно да позвънят на тел. 112. Кметовете на населени места и арендатори могат да се свържат и с дежурния в Общината и ДЛС „Мазалат“ на следните телефони: -през работно време от 8.00 до 16.30 часа на телефони: 04357 2235 и 2252 , -след работно време, в празнични и почивни дни, на телефон: 0885002285.