Днес кметът на община Павел баня Иса Бесоолу посети всички училища на територията на общината и лично се увери в готовността им за откриване на учебната 2020/2021 год. Директорите от своя страна заявиха, че са напълно подготвени за присъствена форма на обучение в условията на COVID 19 и работата в училищата е организирана, съгласно насоките на МОН. Кметът Бесоолу пожела на всички спорна и ползотворна учебна година.