Осман Осман Кумджу с.Александрово 6154 0893343617-кмет

0893343608-старши специалист

kmetstvo_aleksandrovo@pavelbanya.bg
Христо Борисов Ботев с.Асен 6149 0879485652-кмет

0876056534-старши специалист

kmetstvo_asen@pavelbanya.bg
с.Виден 6156 04361 32-60,04361 22 63 mayor@pavelbanya.bg
Милена Дружемирова Тисова с.Габарево 6162 0888582215-кмет

0879012471-старши специалист

kmetstvo_gabarevo@pavelbanya.bg
Янко Христов Янков с.Горно Сахране 6151 0877626179-кмет

0876029647-старши специалист

kmetstvo_gornosahrane@pavelbanya.bg
Мариян Христов Милев с.Долно Сахране 6161 0893343793-кмет

0893343791- старши специалист

kmetstvo_dolnosahrane@pavelbanya.bg
Мурад Касим Моллаахмед с.Манолово 6152 0888581844-кмет

0893343611-старши специалист

kmetstvo_manolovo@pavelbanya.bg
Гюнай Мехмед с.Осетеново 6153 0897049650-кмет

0893343612-старши специалист

kmetstvo_osetenovo@pavelbanya.bg
Георги Йорданов Петров с.Скобелево 6148 0988815128-кмет

0879687194-старши специалист

kmetstvo_skobelevo@pavelbanya.bg
Ганчо Петков с.Турия 6157 0892262602-кмет

0876495328-старши специалист

kmetstvo_turiya@pavelbanya.bg
Цвятко Балабуров с.Тъжа 6160 0890230555-кмет

00890444453-старши специалист

kmetstvo_tazha@pavelbanya.bg
Ахмед Ибрям Ходжа с.Търничени 6158 0888581897-кмет

0887787693-старши специалист

kmetstvo_tarnichene@pavelbanya.bg